Фінансова звітність юридичних осіб

Опубліковано Vladyslav Us на

Терміни подання та оприлюднення звітності

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані оприлюднювати на власній веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством:

 • річну фінансову звітність;
 • річну консолідовану фінансову звітність;
 • аудиторський висновок
  не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати або надсилати рекомендованим листом державному реєстратору за місцезнаходженням своєї реєстраційної справи:

 • фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу;
 • звіт про річні фінансові результати
  не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

При надсиланні звітності рекомендованим листом необхідно скласти опис вкладення. Фінансова звітність може подаватися як на паперових носіях, так і в електронному вигляді.

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані оприлюднювати на власній веб-сторінці (у повному обсязі):

 • річну фінансову звітність;
 • аудиторський висновок
  не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані оприлюднювати на власній веб-сторінці (у повному обсязі):

 • річну фінансову звітність;
 • аудиторський висновок
  не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом.

Подання виправленої фінансової звітності

З метою виправлення самостійно виявлених помилок або за результатами
проведення аудиторської перевірки, підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності.

Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Відповідальність за внесення неправдивих даних та/або неподання фінансової звітності

Згідно ст.164-2 КУпАП передбачено, що внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, – тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Автор: Алла Савощенко

Категорії: Новини