Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу»

Опубліковано Vladyslav Us на

5 листопада 2019 року на базі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу»

Учасники конференції: Олеся Ващук, Анастасія Барцицька та Андрій Ізовіта.

Олеся Ващук підготувала доповідь на тему: «ФЕЙСБУК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АДВОКАТА»

Анотація: Досліджено Фейсбук як джерело багатосторонньої інформації для адвоката. Виокремлено напрями використання адвокатом інформації з Фейсбуку. Сформовано план та виділено відповідні етапи дослідження даних з Фейсбуку. Наголошено на врахуванні детермінантів, які додатково спростовують або підсилюють дані з Фейсбуку.

Фейсбук є онлайн-платформою, яка є джерелом багатосторонньої інформації. У Фейсбуці зосереджено великий обсяг даних, який щосекунди поповнюється.
Варто визнати, що Фейсбук є реалією сьогодення та перспективним джерелом майже будь-якої інформації, відповідно до тих даних які вона вже містить і ще буде містити впродовж свого функціонування.
Обґрунтованим є припущення, що інформація з Фейсбук та пошукові можливості щодо дослідження наявних даних, які вона містить, має відношення та відіграє певне значення у практиці судового розгляду. Процес доведення такого припущення призвів до визначення основних напрямків використання такої інформації адвокатом у справах/провадженнях та підвищенню попиту щодо необхідності дослідження інформації, що міститься в Фейсбуці. Таким чином, Фейсбук є суперскладним джерелом інформації, що містить дані з систем люди-речі, тобто ці системи вміщують в собі дані, що свідчать про ідеальні та матеріальні відображення.
Характерною основою виокремлення напрямів використання адвокатом інформації з Фейсбуку в сучасних умовах є:
1. Онлайн-елементи системи Фейсбук, як цілісної програмної системи;
2. Онлайн-елементи даних як результати поведінки користувачів, реалізовані ними в мережі Фейсбук в умовах вільного усвідомленого волевиявлення і спрямованого на досягнення власної бажаної мети;
3. Онлайн-елементи даних як подія та її результати, що разом є системою даних, що містяться в Фейсбук та мають відношення до самої події.
План дослідження даних з Фейсбуку уявляється комплексом взаємопов’язаних дій та полягає у:
1. Пошуку даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
2. Копуляції та зборі даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
3. Дослідженні даних щодо певної події/особи в Фейсбуці;
4. Побудові висновків відповідно до даних отриманих в межах пп. 1-3.
Етапи дослідження даних з Фейсбуку, ґрунтуються на плані та уявляються таким чином:
І етап: звужений пошук та збір даних;
ІІ етап: опрацювання виявлених даних;
ІІІ етап: розширений пошук та збір даних;
ІV етап: побудова елементів висновку;
V етап: перевірка відповідності елементів висновку дійсності та достовірності;
VI етап: корегування за необхідності елементів висновку.
Відповіді, які можна отримати адвокату дослідивши дані у Фейсбук стосуються мотиваційної та емоційної складової особистості; ознак та властивостей психофізіологічних; місця проживання, навчання, роботи, відпочинку, ймовірного перебування; рівня освіти та освіченості; професійної кваліфікації та її рівня; поточної історії життя та життя оточуючих; сімейного стану; ставлення до інформації, розміщеної в Фейсбуці; життєвої позиції, ціннісних орієнтирів та інтересів тощо.

Категорії: Новини

0 коментарів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *